Priser

YdelsePris
Motorattest til kørekort 500 kr 
Uarbejdsdygtighedsattest kontant 500 kr 
Uarbejdsdygtighedsattest ean regning 600 kr 
Privatkonsultation pr. påbegyndt 15 min. 300 kr 
  
Lægeerklæring 500 kr 
Journalgennemgang og kopi af journal til forsikring 750 kr 
Forsikringsattest pr. påbegyndt 15 min 625 kr 

Priserne er inkl. moms 

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester. 
Spørg lægen om disse priser. 
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.