Kontaktinformationer

Ø-lægen på Anholt  

Nordstrandvej 5 
8592 Anholt  
86 31 90 05